Tel: +420 777 550 160

Projektování a výstavba metalických rozvodů

Nabízíme kompletní zajištění Vašeho projektu v oblasti elektroinstalací, komunikačních sítí a měření a regulace.
Vypracujeme projektovou studii navrhující opatření ke zlepšení.
Jedná se o technickou studii popisující konkrétní zásah.
Součástí studie je i výpočet doby návratnosti investice (ROI).

Slaboproud
Strukturovaná kabeláž a sítě LAN
Hlavní telefonní rozvody, telefonní ústředny
Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy PZTS(EZS)
Elektronická protipožární signalizace (EPS), vč. evakuačního rozhlasu
Elektronická kontrola vstupu (EKV), vč. docházkových a stravovacích systémů
Uzavřený kamerový systém (CCTV)
Meření a regulace (MaR)
Systémy řízení technologií budov (BMS)

Allweco © 2013 - Všechna práva vyhrazena