Tel: +420 777 550 160

Optické rozvody, metropolitní sítě

Projektování a realizace optických tras. - Nejmodernější metody měření optických i metalických tras. - Zafukování optických kabelů do HDPE trubek při instalaci na větší vzdálenosti.

Při zajištění projektových činností, jak u metalických, tak optických tras provádíme a zjišťujeme:

- Studie proveditelnosti - technologické studie
- Dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení
- Dokumentace pro výběr dodavatele, výpočty investičních nákladů
- Prováděcí (realizační) projektová dokumentace
- Přizpůsobení řešení místním podmínkám, nezávislý výběr zařízení

Allweco © 2013 - Všechna práva vyhrazena