Tel: +420 777 550 160

IT & ICT

Poskytujeme zákazníkům služby efektivní správy komunikací, jejichž přínosem je úspora investičních i provozních nákladů . Rozsah služeb vyplývá z požadavků na funkcionalitu informačních a komunikačních technologií. Požadavky jsou rozpracovány do konkrétních měřitelných parametrů, které jsou promítnuty do smlouvy o úrovni služeb (SLA - Service Level Agreement). Jejich plnění je monitorováno, vyhodnocováno a reportováno. Podniková komunikační síť je dnes kritickou infrastrukturou nezbytnou pro fungování každé společnosti nebo resortu státní správy.

Závisí na ní:
- dostupnost podnikových informačních služeb
- výměna informací a informační toky
- komunikace hlasem a často i obrazem
- rychlost interních procesů
- komunikace se zákazníky

Každé snížení jejího výkonu má přímý negativní dopad do vnitřních procesů a hospodaření organizace a proto věnujeme velkou pozornost:
- analýze komunikačních potřeb
- návrhu optimální konfigurace všech komponent
- návrhu kvality služeb (QoS) pro jednotlivé aplikace zákazníka
Všechny tyto aspekty zohledňujeme při návrhu optimálního řešení komunikačního prostředí. Hledáme optimální poměr výkon / cena.

Allweco © 2013 - Všechna práva vyhrazena