Tel: +420 777 550 160

Energy Technology Group

Jsme členem " Energy Technology Group", skupiny firem se zaměřením na projekty v oblasti energetiky ( výstavba, rekonstrukce, modernizace a rozšíření energetických zdrojů, rekonstrukce a výstavba energetických sítí, projekty větrných a fotovoltaických elektráren, spolupráce v oblasti těžby a transportu nafty a plynu, dodávky nových technologií vedoucích k ekonomizaci a úsporám v energetickém průmyslu, vzdělávání a školení, .. atd.), životního prostředí a petrochemie.

Cílem seskupení " Energy Technology Group" je vytvoření skupiny firem s moderní strojírenskou základnou a vytvoření konkurenceschopného uskupení pro získávání, financování a realizaci zakázek většího rozsahu.

Přínosy spolupráce firem jsou:

* Úspora nákladů v oblasti marketingu a přípravy projektů
* Zvýšení konkurenceschopnosti
* Vyšší efektivita a synergie v oblasti informačního servisu
* Spolupráce členů skupiny na projektech
* Propojení skupiny se zahraničními partnery
* Spolupráce v oblasti inovací a vzdělávání

Allweco © 2013 - Všechna práva vyhrazena