Tel: +420 777 550 160

ENGINEERING

Na základě dlouholetých odborných zkušeností Vám nabízíme služby v oblasti inženýrské činnosti v investiční výstavbě. Garantujeme vysokou profesionalitu, kvalitu a spolehlivost.

Nabízíme a zajišťujeme:

* poradenská činnost, příprava a realizace investičních projektů
* řízení a kontrola investičních záměrů, posouzení proveditelnosti a rentability
* dozor investora, správce stavby, koordinátora stavby
* posouzení a vyhodnocení nabídek dodavatelů

Allweco © 2013 - Všechna práva vyhrazena