Tel: +420 777 550 160

Energetické úspory

Jednou z důležitých oblastí zaměření společnost Allweco a.s. jsou chytrá řešení v oblasti energetických úspor. Vlastníkům a provozovatelům průmyslových objektů, administrativních budov, budov státní správy a bytových domů nabízíme technologická řešení, která vedou k úsporám energií. Návrh a realizace energetických úspor je projektová záležitost, kdy je ke každému zákazníkovi přistupováno individuálně v průběhu celého procesu sběrem dat počínaje, návrhem opatření a realizací úsporných opatření konče. Spolupráce na energeticko-úsporných opatřeních je dlouhodobý vztah. Naším cílem je zajistit kvalitu a spolehlivost zařízení v návaznosti na optimalizaci provozních nákladů. V případě vašeho zájmu jsme připraveni reagovat na vaše požadavky.

Ve spolupráci s našimi partnery nabízíme:

* Odbornou konsultační a poradenskou činnost v oblasti energetických úspor
kompletní servis v oblasti návrhu řešení energeticky úsporných opatření

* Energetický dispečink- monitoring
systém online měření utilit (voda, plyn, elektřina, teplo). Systém provádí nejen měření, ale i sledování a vyhodnocování nákladů. Na základě získaných informací lze vytvořit návrh technologických a provozních opatření, která povedou k dalšímu snižování nákladů na provoz budov a objektů

* Energetický dispečink-zónová regulace
systém řízením tepla pomocí IRC (Individual Room Control), kterým dosahujeme optimálních tepelných podmínek pro uživatele ve chvíli, kdy je místnost skutečně využívána s ohledem na účel užívání a časový harmonogram-např. provozní doba, úřední hodiny

* Úspory nákladů na osvětlení
úspor energie lze dosáhnout v oblasti nákladů na osvětlení jako např. veřejné osvětlení, osvětlení velkých ploch (parkoviště, prodejní plochy a prodejny, výrobní prostory, sklady, logistická centra, sportoviště), budovy státní správy, školy, divadla, nemocnice…apod. Vlastníkům a provozovatelům veřejného osvětlení nabízíme poradenství a služby v oblasti: pasport, technická a ekonomická rozvaha, přenesená správa veřejného osvětlení, regulace veřejného osvětlení, rekonstrukce veřejného osvětlení vč. zajištění financování

Allweco © 2013 - Všechna práva vyhrazena